Præcisionsteknologi dominerer i markerne

Landbrug med præcisionsteknologi dyrkede 76 procent af det danske landbrugsareal i 2022. Det er især de store landbrug, som har taget teknologien til sig, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Landbrug med præcisionsteknologi dyrkede 76 procent af det danske landbrugsareal i 2022 mod 73 procent i 2021, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Brugerne havde et gennemsnitsareal på 179 hektar mod 87 hektar blandt alle landbrug i 2022, så det er især de store landbrug, som har taget teknologien til sig, vurderer Danmarks Statistik i en artikel på www.dst.dk.

- Stigningen i arealet med præcisionslandbrug må antages at hænge sammen med det fortsatte bortfald af mindre bedrifter i landbruget, skriver Danmarks Statistik.

Præcisionslandbrug indebærer brug af data fra satellitter, sensorer, m.v., til mere nøjagtig kørsel og målrettet tildeling af gødning med mere.

Andel af landmænd stiger lidt

Dykker vi lidt i tallene, steg for eksempel arealet hos bedrifter med RTK-GPS fra 61 procent af det samlede areal i 2021 til 66 procent i 2022, og brug af fotos fra satellitter eller droner steg fra 19 procent i 2021 til 26 procent i 2022. Fotos fra satellitter eller droner bruges i kombination med GPS-data til at danne mere præcise kort til at tildele gødning, sprøjtemidler og såsæd.

- Ser man på antallet af landbrug i stedet for areal, steg andelen med præcisionsteknologi lidt, fra 36 procent i 2021 til 37 procent i 2022. Et flertal af alle bedrifter, 63 procent, bruger dog fortsat ikke præcisionslandbrug. Disse har ofte små arealer – 32 hektar i gennemsnit – mod 87 hektar hos alle landmænd, skriver Danmarks Statistik.

Uddannelsen har også noget at sige. 57 procent af landmændene med driftsleder- eller jordbrugsvidenskabelig uddannelse anvendte præcisionsteknologi i 2022 mod 21 procent af landmænd med praktisk erfaring alene.

Tilsvarende brugte 58 procent af landmænd med nylig efteruddannelse (seneste 12 måneder) præcisionsteknologi mod 29 procent blandt landmænd uden nylig efteruddannelse.

Mere udbredt blandt yngre

55 procent af landmænd under 40 år brugte præcisionsteknologi i 2022 mod 37 procent af alle landmænd.

- Blandt de landmænd, der ikke bruger præcisionsteknologi, nævner 48 procent »for store omkostninger« som en barriere. 34 procent mener, at variationen i markerne er for lille, og 24 procent nævner »manglende kompetence og viden«, skriver Danmarks Statistik, og tilføjer:

- Kun 11 procent mener, at det er svært at få teknologien til at virke, og 15 procent nævner »andre årsager«.